• Mobil 0944 350 833
  • colneporadenstvo@gmail.com
  • Novozámocká 32, 960 01 Zvolen

Vybavenie povolení – OSOBITNÉ COLNÉ REŽIMY


Prieskumy uvádzajú, že podnikatelia strávia až 221 hodín ročne vyplňovaním tlačív pre úrady. Svoj potenciál môžete využiť aj inak. Nie je potrebné, aby ste všetko zvládli sami. Deň má 24 hodín a záleží na vás, ako ich zužitkujete.


Dohodnite si osobné stretnutie . E-mailom alebo telefonicky. Úvodnú hodinu konzultácie máte ZADARMO. Myslite však na to, že má ísť o konzultáciu a nie bezplatné vyriešenie situácie. Podľa okolností vám vieme odporučiť postupy ako preclievať čo najefektívnejšie. Ako ušetriť čas aj peniaze.


Máme praktické skúsenosti s vybavovaním týchto povolení v rámci celej SR:


  • Skladovanie, ktoré zahŕňa colné uskladňovanie a dočasné uskladnenie tovaru
  • Osobitné použitie, ktoré zahŕňa dočasné použitie a konečné použitie
  • Zušľachťovací styk, ktorý zahŕňa aktívny a pasívny zušľachťovací styk

Naše poslanie


Vystavenie žiadosti pre Colný úrad.
Konzultácie k podkladom v cene.
Komunikácia s colnými orgánmi.
Elektronické podanie žiadosti.


Náš cieľ


Vybaviť pre Vás povolenia
na colné uskladňovanie,
aktívny aj pasívny zušľachťovací styk,
dočasné a konečné požitie.