• Mobil 0944 350 833
  • colneporadenstvo@gmail.com
  • Novozámocká 32, 960 01 Zvolen

INTRASTAT


INTRASTAT je štatistické zisťovanie o obchodovaní s tovarom medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi EÚ. Hlásenia INTRASTAT nahrádzajú údaje, ktoré boli získavané z colných vyhlásení pred vstupom SR do EÚ. Namiesto výrazu „dovoz“ sa používa výraz „prijatie“, resp. výraz „vývoz“ je nahradený výrazom „odoslanie“. Spravodajská jednotka sa rovná „dovozca/vývozca“.


Prišiel Vám list alebo e-mail zo Štatistického úradu SR, že Vám vznikla povinnosť podávať hlásenia INTRASTAT.


Čo teraz s tým?


Naše návrhy pre vás:

  • Kompletné spracovanie hlásení INTRASTAT. Potrebné registrácie ZDARMA.
  • Školenie, ak si chcete hlásenie spracovávať sami. Aj u vás vo firme.
  • Na objednávku colné zatriedenie tovaru pre vašu skladovú evidenciu.
  • Môžeme pomôcť so spätným spracovaním hlásení, ďalej pokračujete sami.

Klienti oceňujú


- bezplatné colné poradenstvo
- výhodný paušál vytvorený na mieru
- komunikáciu s ich účtovníkmi, zamestnancami logistiky a obchodu


Naše ciele


- vaša a naša spokojnosť
- garancia nulových sankcií
- vy sa venujete svojej práci a nestrácate čas vyplňovaním tlačív