• Mobil 0944 350 833
  • colneporadenstvo@gmail.com
  • Novozámocká 32, 960 01 Zvolen

Volám sa Marian Šašala.


Svoj profesionálny rast som odštartoval nástupom do Štátnej správy v roku 1991. Počas svojej 20 ročnej praxe v colnej správe som pôsobil na pozícii vedúceho zmeny, neskôr na pozícii zástupcu vedúceho pobočky Colného úradu. V roku 2011 som prijal ponuku práce colného špecialistu v nadnárodnej spoločnosti a tak som získal nové skúsenosti a pohľad na colné konanie z druhej strany.


V roku 2017 sme s mojou manželkou začali písať nový príbeh a stali sa partnermi aj
v profesionálnom živote. Rozhodli sme sa pre rodinnú kooperáciu Marian Šašala-COLNÉ PORADENSTVO a Monika Šašalová COLNÉ SLUŽBY a vedenie účtovníctva.


Obaja sme presvedčení, že pri neustálych zmenách v predpisoch sa kladú čoraz vyššie požiadavky na ich štúdium a práve tieto skúsenosti nás priviedli k myšlienke pomôcť podnikateľskej verejnosti formou colného poradenstva, školení, vybavovania jednotlivých povolení na Colných úradoch a odbremeniť ich od spracovávania štatistických hlásení INTRASTAT.


Našou filozofiou je podať zákon odborne, zároveň však zrozumiteľne. Odbremeniť podnikateľov od zbytočnej byrokracie. Našou víziou je poskytovať služby najvyššej kvality vychádzajúce z dlhoročnej praxe. Veríme, že hodnoty ako praktická múdrosť, pracovitosť, stabilné partnerské vzťahy sú zárukou produktívnej spolupráce.


Máme v úcte schopnosti ľudí. Zastávame názor, že každý by sa mal venovať tomu, v čom je jednotka a nebrať si na seba viac, ako je potrebné. Ak ste obchodník, venujte sa obchodu. Ak ste konateľ, venujte sa riadeniu firmy. Ak ste zamestnanec, vykonávajte svoju prácu k všeobecnej spokojnosti. Nemusíte všetko robiť sami.


Naše heslo znie: „Využívajte svoj potenciál. Každé ráno dostanete 24 hodín. Záleží na vás, ako ich zužitkujete.“


Naše poslanie


„Mnohokrát sa stáva, že ľudia
nevedia čo chcú,
pokiaľ im to neukážete.“

STEVE JOBS


Naše ciele


„Nič, čo by stálo za to,
som nerobil náhodou.
Vždy za tým bola poctivá práca.“

(T. A. EDISON).