• Mobil 0944 350 833
  • colneporadenstvo@gmail.com
  • Novozámocká 32, 960 01 Zvolen

Naša Filozofia - ODBORNOSŤ

Sme odborníkmi v colnej oblasti viac ako 25 rokov. Hľadáme riešenia pre Vaše bezproblémové colné konanie. Vybavujeme povolenia na Colných úradoch. Spracujeme hlásenia INTRASTAT.


Naša filozofia - ZROZUMITEĽNOSŤ

Každý úrad je v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám povinný podať Vám informácie. Odbornosť však niekedy nestačí. Našou filozofiou je podať Vám informácie ľudským a zrozumiteľným spôsobom.


Naša filozofia - EFEKTÍVNOSŤ

Komunikácia je dôležitá. Ešte dôležitejšie je však vedieť správne konať. Odbornosť a zrozumiteľnosť nás predurčuje stať sa Vašimi partnermi a Vy nebudete zbytočne strácať čas na úradoch. Sme Vašou cestou k úspešnému obchodu.


Naša filozofia – PRAVDIVOSŤ INFORMÁCIÍ

Vo vlastnom záujme Vás žiadame o poskytovanie správnych, úplných a pravdivých údajov, dokumentácií a iných podkladov, ktoré by mohli mať vplyv na objektívne posúdenie daného prípadu.


Naše poslanie


Neustále sa vzdelávať a napĺňať
ciele našej filozofie.
Nie je potrebné robiť veci lepšie,
je potrebné ich robiť inak.


Naše ciele


Na trhu neprežije najsilnejší.
Ani najinteligentnejší.
Prežije ten, čo sa dokáže
prispôsobiť zmene.