• Mobil 0944 350 833
  • colneporadenstvo@gmail.com
  • Novozámocká 32, 960 01 Zvolen

VYBERTE SI Z NAŠICH COLNÝCH SLUŽIEB

COLNÉ PORADENSTVO

- dovoz a vývoz tovaru (sadzby cla, zákazy, obmedzenia, licencie, kvóty)

- žiadosti o záväznú informáciu

- školenia, semináre, workshopy

ŽIADOSTI A POVOLENIA

- colné uskladňovanie a dočasné uskladnenie tovaru

- dočasné a konečné použitie

- zušľachťovací styk

INTRASTAT

- Kompletné spracovanie hlásení INTRASTAT, potrebné registrácie

- Školenie, ak si chcete spracovávať hlásenia INTRASTAT sami